O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Rzeszowskiej, w specjalności „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie”.

Od 2002 roku zajmuję się prowadzeniem nadzorów budowlanych i kontrolowaniem wykonywanych robót budowlanych, oraz sporządzaniem kosztorysów robót budowlanych, drogowych oraz instalacji elektrycznych, sanitarnych Początkowe moje zadania realizowane na stanowisku inżynier budowy/Brygadzista, później jako Kierownik Budowy dotyczyły budowania obiektów biurowych, usługowych, handlowych a także przemysłowych, w tzw. generalnym wykonawstwie. Uczestniczyłem w naradach koordynacyjnych z innymi branżami, między innymi branżą instalacyjną i architektoniczną.

Pracowałem przy budowie takich obiektów jak:

 • Przebudowa Garnizonowej Strzelnicy w Pawłowie k. Brzegu,
 • Remont Przychodni Akademickiej „PEREŁKA” w Warszawie,
 • Budowa Budynku Usługowo Handlowego w Lisiej Górze,
 • Remont Dworca Kolejowego Wrocław Brochów,
 • Roboty wykończeniowe Hala sportowa przy liceum im. Orkana w Limanowej,
 • Roboty remontowe w Budynku Sądu Rejonowego w Miliczu,
 • Remont Budynku DPS we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej,
 • Remont i Przebudowa Budynku Biurowego dla M.O.P.S przy ul. Braniborskiej 6-8 we Wrocławiu.
 • Budowa mikro instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Jaśliska
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Radłów – 130 KW-Ujęcie wody Niwka, 99,6 KW Zespół Szkół w Radłowie, 150 KW Oczyszczalnia ścieków Radłów
 • Budowa wiaty gospodarczej – paśnika dla Żubrów o wym. 7,0×10,0 m wraz z rozbiórką fragmentu ogrodzenia o długości 21,30 m na działce nr 1923 w miejscowości Kłaj, gm. Kłaj

Wieloletnie doświadczenie i udział w realizacji trudnych technicznie inwestycji okazały się skuteczną drogą do zdobycia w 2007 r UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.