Zakres wykonywanych usług

  • Kierownik budowy
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego
  • Wykonywanie robót budowlanych
  • Kosztorysowanie robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych
  • Sporządzanie dokumentacji przetargowych
  • Profesjonalne odbiory mieszkań
  • Przeglądy okresowe budynków
  • Doradztwo techniczne
  • Sporządzanie inwentaryzacji technicznych

Niezbędne uprawnienia do wykonywania wyżej wymienionych zadań oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej gwarantują fachową ich realizację.